Skip to main content

SWECO i Väst - vässar sin kunskap om Quadri och Novapoint

Read this story in English here


Quadri screenshotFör Sweco är Quadri och Novapoint några av de viktigaste verktygen i lådan för att fortsätta leverera uppdrag som håller hög kvalitet. Men som vi alla vet är det inte bara programvaror som behöver uppdateringar - även användarna behöver uppdatera sina kunskaper då och då!

Vi på Trimble har i alla år ordnat utbildningar i våra programvaror, alltifrån grundkurser för nya användare till mer avancerade utbildningar inom specifika områden. Exempel på avancerade utbildningar är till exempel hantering av visningsstilar i Quadri eller hantering av överbyggnads- och terrassbeskrivning för vägprojektörer. På senare år har vi märkt ett ökat intresse för att hålla anpassade kurser riktade mot en kund, och att kursen skräddarsys efter vissa kunskapsbehov. Vi har i och med pandemin också märkt att efterfrågan på online, och e-kurser ökat.

 I den här artikeln vill vi ge en bild av hur ett utbildningsbehov hos Sweco medförde att vi skapade ett anpassat utbildningspaket för dem och utifrån deras önskemål. Här berättar några av deltagarna om hur de upplevde utbildningen.

Under våren 2022 blev vi kontaktade av Sweco i Karlstad som ville sätta upp en skräddarsydd utbildning inom området Vägprojektering, specifikt inom linjekonstruktion och projektering av korsningar i Novapoint. Jenny Johansson, utbildningsansvarig, pratade med Albert Rexed på Sweco och kom överens om datum, att kursen skulle hållas på plats i Karlstad och vilka moment som skulle ingå. Som lärare föreslog vi David Sandegård, vår erkänt duktige lärare med över 20 års erfarenhet av Novapoint. Det många kanske inte känner till är att David har forskat på Chalmers om just vägar och linjeföring.

Ryktet om utbildningen spreds inom Swecos västra region och andra kontor ville också vara med på utbildningen, dessutom tillkom önskemål om att köra en utbildning inom Quadri (Common Data Environment). Utbildningen skulle rikta sig mest mot projekt- och uppdragsledare samt de som granskar modeller av infrastruktur. Tillsammans med Jörgen Johansson, regionchef på Sweco, tog Jenny fram ett upplägg för utbildningen där vissa delar hölls online och kurstillfällena för linjekonstruktion och korsning på plats hos Sweco. Totalt hölls sju kurser. Tre av dem var utbildningar inom linjekonstruktion/korsning, två var fördjupning i vägmodell och de sista två tillfällena hölls online och döptes till “Quadri ur ett granskningsperspektiv”. 

Road planning screenshot

Linjekonstruktion och Korsning

Kurserna i linjekonstruktion och korsningsprojektering hölls i Karlstad, Göteborg och Växjö, och kursledare för dem var David Sandegård. Alice Axelsson, vägprojektör, gick kursen i Karlstad och hon säger; - David är en oerhört kompetent person och man märker verkligen att han kan Novapoint utan och innan. Det är väldigt bra med en uppfräschning av gamla kunskaper och att lära sig små men väldigt värdefulla tips om hur man jobbar med programmen, fortsätter Alice. 

Axel Ydregården, vägprojektör med 6 års erfarenhet var med på utbildningen i Göteborg. Axel påpekar att han inte gått någon kurs hos Trimble, utan lärde sig Novapoint under studierna på Chalmers, då Trimble var med i kursen i vägprojektering. - Jag har jobbat med olika program för projektering och upplever att Novapoint är enkelt att komma igång med jämfört med andra programvaror. När det gäller utbildningen så instämmer Axel med Alice och säger att kursledaren verkligen var bra. Axel ger utbildningen betyget 9 på en 10-gradig skala. Det Axel skulle vilja lära sig ännu mer om är det automatiska korsningsverktyget, och hur man modellerar vägterrasser. 

När David Sandegård höll utbildning i Växjö var Kerstin Holmer och Jesper Tannerfalk med. Båda har långt erfarenhet av att jobba med projektering. Jesper som vägprojektör och Kerstin mestadels med trafikanordningar. Båda uppskattade kursen och kursledaren. -För mig var det ju inte så mycket nytt eftersom jag jobbat med Novapoint i 20 år, berättar Jesper, men det är alltid bra med uppfräschning av gamla kunskaper så man gör som skall och inte som man brukar i programmet! Kerstin påpekar att för henne var det mycket nytt och att det var väldigt lärorikt att lära sig hur linjekonstruktion fungerar från grunden, vilket ger henne helt nya möjligheter att jobba på ett bra sätt. 

Jag rekommenderar verkligen andra att beställa ett skräddarsytt utbildningspaket från Trimble, vi måste lära oss nya arbetssätt och nya funktioner som tillkommer. Jag känner verkligen att jag kommit ett par steg vidare med linjekonstruktion efter att ha gått kursen, avslutar Kerstin. 

Quadri ut ett granskningsperspektiv

När man arbetar dagligen med Quadri kommer man snabbt in i begrepp som pärm, workset, delning och presentation. Men om man som projektledare eller granskare enbart kommer i kontakt med Quadri lite då och då så kan det vara förvirrande med alla begrepp. Bara det moment att gå från att hantera filer till att jobba med en databas kan ibland vara svårt att greppa. För att göra det enklare att delta i Quadriprojekt även för de som inte jobbar med Quadri varje dag satte vi på Trimble tillsammans med Sweco upp en 3 timmars onlineutbildning om hur Quadri fungerar och hur plattformen kan användas vid granskning.

Per Ceivik är gruppchef för Väg, gata och mark på Swecos kontor i Vänersborg och var en av de ca 50 personer som gick utbildningen i Quadri. - Jag har jobbat väldigt lite i Quadriprojekt och jobbar nuförtiden nästan inget med CAD-program, berättar Per. I min roll som uppdragsledare kommer jag ofta i kontakt med Quadri så jag hade ett behov av att lära mig mer. Efter kursen hade jag koll på hur det hänger ihop med pärm och workset - och hur visningsstilar för granskning kan användas, berättar Per.  Per ger också beröm till Trimbles kursledare, i detta fall Jonas Wenner. Jonas har lång erfarenhet av Quadri och lär ut det hela på ett trevligt och kul sätt. - Efter utbildningen känner jag att jag vill arbeta mer direkt i modellen när jag granskar och styr projekten. Det finns ju otroligt mycket möjligheter med Quadri när det gäller att dela med sig av information, kommentera och mäta, påpekar Per. 

Jesper och Kerstin var också med på Quadriutbildningen och är även de nöjda. Det var väldigt nyttigt för mig som är ganska ny med Quadri att i detalj få förklarat hur det hänger ihop med pärmar, workset och reservationer, säger Kerstin. 

Online training session screenshot

Utbildning online eller på plats - det är frågan

Efter att ha diskuterat med de olika kursdeltagarna så är bilden klar; Att ha en kurs där alla befinner sig fysiskt på samma plats är att föredra när ett aktivt deltagande krävs, som till exempel på kursen i linjekonstruktion och korsningsprojektering. Är det mycket nytt, och många moment där man själv skall jobba med uppgifter är ju en kurs på plats, i mindre grupp att föredra, anser Jesper Tannerfalk. Det blir enklare att ställa frågor under en fysisk kurs, och antagligen lättare för kursledaren att se om alla hänger med, fortsätter Jesper. 

När det gäller att ha utbildningar online så är det ju mycket enklare för oss som arbetsgivare att ge fler personer möjligheten att gå utbildningar eftersom det är enklare, och innebär lägre kostnader. Sedan finns det utbildningar som lämpar sig bättre att köra på plats givetvis, så det är väldigt bra att ni erbjuder båda varianterna, säger Per Ceivik. Trimble har en väldigt bra inställning och det märks så tydligt att ni verkligen vill hjälpa oss att bli bättre. Det värdesätter vi på Sweco verkligen, avslutar Per.

Tycker du att det låter intressant att skräddarsy ett utbildningspaket åt ditt företag? Kontakta oss på Trimble så tar vi fram ett förslag tillsammans med er. Vi kan anordna utbildningar både i lokal eller online. De kurser där vi träffas fysiskt kan hållas hos er, hos oss eller i en hyrd kurslokal. 

Vill du veta mer:
contact.scandinavia@trimble.com