Skip to main content

Norconsult bruker Quadri i stort samhandlingsprosjekt i Sverige

Read this story in English here


Trimble Quadri

Samhandling ved hjelp av Trimble Quadri er til stor nytte for effektivt å prosjektere og bygge den nye bydelen Barkarbystaden utenfor Stockholm. Med et mål om 18.000 nye boliger, 140 boligblokker og 10.000 arbeidsplasser, inkludert all tilhørende infrastruktur, er det et svært komplekst prosjekt det dreier seg om.

Det er på et industriområde og den gamle flyplassen Barkarby i Järfälla nord for Stockholm som den nye bydelen vokser frem. Her utvikles en helt ny by med boliger, skoler, barnehager, hotell, handel og service-, idrett-, helse- og kultur-tilbud – samt all nødvendig infrastruktur. Dette midt i et fremtidig trafikknav med t-bane, busstorg, pendeltog- og jernbanestasjon. Barkarbystaden er det største utbyggingsprosjektet i Stockholmsområdet for tiden, og gjennomføres som en totalentreprise av Skanska, engasjert av Järfälla kommune. Norconsult er en av flere konsulenter som er innleid for å gjennomføre prosjekteringen i samarbeid med Skanska og Järfälla kommune.

Ansvarlig for all infrastruktur

– Prosjektet er delt inn i flere utbyggingsetapper, og i henhold til planen skal den siste av dem stå klar i 2030, sier Tom Thongying, fag- og ledningskoordinator hos Norconsult. – Totalt snakker vi om 4000 leiligheter i den detaljplanen vi jobber med akkurat nå. Norconsult er ansvarlig for hele infrastrukturen i området. Ikke bare gater, veier, VA, landskap og overvannshåndtering, men også koordinering av søppelvakuum, fjernvarme, fiber og belysning. Til og med den tekniske samordningen for alle eksisterende ledninger som ligger i bakken, inngår i vårt oppdrag.

BIM-koordinering har stor nytte

– Vi prosjekterer veier og VA med Novapoint og samordner og presenterer alle fagdata i Quadri, sier Alexander Svensson som er Norconsults BIM-ansvarlige i prosjektet. – Så det blir mye ledningskoordinering mellom ulike ledningsnett og eksisterende infrastruktur, der vi får god nytte av kollisjonskontrollmuligheten i Quadri.

– Denne fordelen og nytten av å arbeide skybasert og slippe å eksportere og importere alle typer fagunderlag, gjorde at vi foreslo Quadri-løsningen for Skanska. Det at man raskt kan presentere 2D-underlag som 3D-presentasjon, er en stor faktor. Har man en gang importert en fil, går det fort å laste den på nytt hvis det tilkommer endringer. Likeså at man lett kan skille prosjektet fra eksisterende, og skrive attributter uten å lagringskode.

– Samtidig så vi nytten av å kunne kommunisere på nettet med klienten. Ikke minst gjennom Quadri Easy Access, som gir tilgang til modellen via nettleseren. Ved hjelp av funksjonen for modellkommentarer, Topics, kan vi kommunisere og dokumentere felles granskingskommentarer direkte i modellen.

Smidige verktøy

– For vår del startet vi opp på ordentlig med prosjektet i november 2018, så vi er fortsatt i en tidlig fase. Vi har ikke møtt noen større utfordringer med programvaren ennå, fortsetter Svensson.

– Det handler mye om å presentere eksisterende infrastruktur som dessverre stort sett bare finns i 2D. Det er veldig fleksibelt i Trimbles produkter å importere og presentere dette i 3D. I et så stort område er det meget verdifullt å kunne behandle eksisterende 2D-underlag på denne måten. Det ville vært svært tidkrevende å gjøre dette i et rent cad-miljø, både rent teknisk, men også tidsmessig. Med Trimbles løsninger sparer vi veldig mye tid når det gjelder modellering og fremstilling av eksisterende situasjon.

– Det er en stor fordel BIM-messig å ha programvare som er smidig og lett å håndtere eksisterende infrastruktur og vise hvordan underlaget ser ut. Det er kanskje den største styrken for alle i min rolle, sier Svensson. – For prosjektet er det så klart smidigheten og modellutvekslingen mellom interne og eksterne parter. Vi merker at både Skanska og Järfälla kommune er fornøyde så langt.

Mange fordeler

– Fra et BIM-synspunkt håndterer vi prosjektet som et oppdrag fra Trafikverket, med samme arbeidsmetodikk og utprøvd opplegg. Det er et fleksibelt arbeidssett å jobbe med, så det går fint å tilpasse detaljeringsnivå, innhold og presentasjon. Jeg ser ingen begrensninger i programvaren med arbeidsmetoden vi bruker.

– Ettersom vi kan gjøre visuell kollisjonskontroll i 3D med det eksisterende ledningsnettet, kan vi jobbe fleksibelt og korrekt, med minst mulig feil. Når vi også har en metodikk som kan håndtere dette, vil vi heller ikke få avbrudd i arbeidet, sier Thongying. – Styrken er at man har samme modell å utgå fra, og at alle kan jobbe samtidig mot samme database, og at vi får gjeldende versjon på ett sted.

– Quadri-modellen brukes også som presentasjonsmodell, poengterer Svensson. – Til tross for at det først og fremst er en samordningsmodell, blir det veldig pent, hvilket også er en stor fordel. Det er mye mer effektivt å presentere noe digitalt i 3D, plan og snitt, enn med PDF- og papirtegninger. Modellen er et kraftfullt hjelpemiddel å bruke i møter og felles granskning.

Underletter og vinner tid

– Når det er så mye infrastruktur i bakken og mange leverandører å forholde seg til, er det effektivt å kunne koordinere alt i samme verktøy, legger Tom Thongying til. – Hvis vi kan lette arbeidet gjennom dette, vinner vi både tid og penger, selv om forarbeidet kanskje tar litt lengre tid. Det vil lønne seg i det lange løp.

– Vi slipper å importere nye ting og generere om modellen hele tiden. Vi bygger opp modellen på basis av ulike underlag og kan når som helst gjøre endringer i den. Om det er tusen ledninger eller bare én som skal oppdateres, spiller ingen rolle. Det er en stor vinst at oppdatering av modellen går så smidig, avslutter Norconsults BIM-ansvarlige Alexander Svensson.